Legislatie specifica AJOFM B-N

1. Legea 202- 2006 privind organizarea si functionarea ANOFM
2. HG 1610 -2006 privind aprobarea Statutului ANOFM
3. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj actualizata
4. HG 174-2002 Normele de aplicare aLegii 762002
5. HG 377-2002 - proceduri de aplicare a Legii 76-2002
6. Ordinul 85-2002 procedura de primire si solutionare a cererilor de loc de munca
7. Ord.279 -2004 Proceduri privind activitatea de control
8. HG 277 -2002 Acreditarea furnizorilor de servicii specializate
9. Legea nr. 72-2007 Stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor
10. HG 726 -2007 normele de aplicare a Legii 72 -2007
11. Legea 116 -2002 prevenirea si combaterea marginalizarii sociale
12. HG 1149 -2002 normele metodologice de aplicare a Legii 116-2002
13. Legea279-2005 privind ucenicia la locul de munca, republicata
14. OUG 60 -2016 Modificari la Legea76 privind mobilitatea